בחירת רישיון
התחברות

האם הנוסעים במושב האחורי במונית בדרך עירונית פטורים מלחגור חגורת בטיחות?

לא. כל נוסע במונית חייב בחגירת חגורת בטיחות, פרט לנהג.