מאגר שאלות תאוריה

האם הנוסעים במושב האחורי במונית בדרך עירונית פטורים מלחגור חגורת בטיחות?

  • רק כשהם נוסעים בדרכי עפר.
  • לא.
  • הם פטורים רק בדרך עירונית שיש בה שטח הפרדה.
  • כן.

הסבר: לא. כל נוסע במונית חייב בחגירת חגורת בטיחות, פרט לנהג.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה