בחירת רישיון
התחברות

בנסיעה בכביש דו-סטרי, כאשר הראות לקויה:

אסור לעקוף בדרך דו סטרית כאשר אין ראות מספיקה למרחוק.