מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • לוח נייד מהבהב: איתות אזהרה והכוונה במקום הצבתו באתר עבודה בדרך.
  • לוח נייד מהבהב: איתות אזהרה והכוונה לפני כניסה לאזור של שדה תעופה.
  • לוח נייד מהבהב: לצורך פרסום לנוהגים בכלי הרכב.
  • לוח נייד מהבהב: לפני מעבר מדרך שאינה עירונית לדרך מהירה.

הסבר: תמרור המסדיר את התנועה במקום של עבודות בדרך הממרור הכחול מורה לך מהיכן לנסוע.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה