בחירת רישיון
התחברות

כאשר דולק אור צהוב יציב (לא מהבהב) לבדו ברמזור:

אחרי אור צהוב, יופיע מיד אור אדום אחריו.