מאגר שאלות תאוריה

אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?

  • הדלק אורות והיכנס לקטע, זכות הקדימה היא שלך.
  • צפור ממושכות והיכנס לקטע.
  • תמתין ליציאתו מהקטע ורק אז תעבור.
  • היכנס לקטע כרגיל והשתדל לחלוף על פני הרכב שממול.

הסבר: תיתן לו להשלים את המעבר בקטע הדרך, כי שניכם ביחד לא יכולים לעבור בקטע זה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה