בחירת רישיון
התחברות

אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?

תיתן לו להשלים את המעבר בקטע הדרך, כי שניכם ביחד לא יכולים לעבור בקטע זה.

practiceimage