מאגר שאלות תאוריה

נהיגה נכונה ומתונה ושמירה על לחץ אוויר נכון בצמיגים יתרמו:

  • להגדלת צריכת הדלק של המנוע.
  • להארכת חיי הצמיגים.
  • להגדלת צריכת השמן של המנוע.
  • לשיפור ביצועי הרכב בזמן תאונה.

הסבר: להארכת חיי הצמיגים ולחיסכון בדלק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה