בחירת רישיון
התחברות

נהיגה נכונה ומתונה ושמירה על לחץ אוויר נכון בצמיגים יתרמו:

להארכת חיי הצמיגים ולחיסכון בדלק.