מאגר שאלות תאוריה

באיזה מצב יש להחזיק את מסמכי הנהג ומסמכי הרכב בזמן הנהיגה?

  • אין הוראה מפורשת בחוק.
  • עליהם להיות בכל עת ברכב, במצב נקי וניתנים לקריאה.
  • די שיהיו נקיים מכל כתם והתמונה בהם ברורה.
  • יש להחזיקם בבית, במצב נקי וניתנים לקריאה בכל עת.

הסבר: מסמכי הרכב צריכים להיות זמינים וברורים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה