בחירת רישיון
התחברות

באיזה מצב יש להחזיק את מסמכי הנהג ומסמכי הרכב בזמן הנהיגה?

מסמכי הרכב צריכים להיות זמינים וברורים.