בחירת רישיון
התחברות

מה פירוש התמרור?

תמרור האוסר כניסה לדרך על הרכב המופיע בציור.

practiceimage