מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • זהירות, עבודות בכביש.
  • הכניסה אסורה לטרקטור ולרכב עבודה.
  • הכניסה אסורה לרכב לא מנועי בלבד.
  • הכניסה מותרת לטרקטור ולרכב עבודה.

הסבר: תמרור האוסר כניסה לדרך על הרכב המופיע בציור.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה