בחירת רישיון
התחברות

כשלוחצים על דוושת הבלם בעת בלימת חירום:

הרכב אף פעם לא עוצר בבת אחת בגלל כח האנרציה הרכב עובר מרחק מסויים מרגע הלחיצה על הבלם ועד שהוא נעצר.