בחירת רישיון
התחברות

כיצד יפעל נהג רכב כאשר יש רוח צד חזקה?

רוח צד יכולה להסיט את הרכב מנתיבו יש להתאים את המהירות לכושר השליטה ברכב.