מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש האור המופיע ברמזור?

  • אתה רשאי להתקדם אם הצומת פנוי.
  • התחל בנסיעה עם הופעת האור הצהוב.
  • המתן ואל תעבור – עד שיופיע אור צהוב.
  • המשך בנסיעה רק כשהאור יתחיל להבהב.

הסבר: אור ירוק מאפשר לך להמשיך לנסוע , וודא שהצומת פנויה ועל תחסום צומת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה