מאגר שאלות תאוריה

מהו נתיב?

  • כביש שיועד לתנועת רכב מנועי בלבד.
  • כל סימון של שני קווים מקבילים על פני הכביש.
  • חלק מרוחבו של כביש המספיק לתנועת טור אחד של רכב, למעט רכב דו-גלגלי.
  • מעבר בדרך פרטית שנאסרה בו תנועת כלי רכב.

הסבר: נתיב הוא חלק מרוכב הכביש שמספיק לנסיעת טור של מכוניות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה