בחירת רישיון
התחברות

מה המהירות המרבית (בקמ"ש) המותרת לרכב פרטי בקטע הדרך שלפניך?

על אף שאנו נכנסים לדרך עירונית שבה המהירות המקסימלית היא 50 קמ"ש מוצב בצומת תמרור שמאפשר לנו לנסוע 80 קמ"ש בדרך זו.

practiceimage