מאגר שאלות תאוריה

כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום:

  • אלה תמרורים זמניים בדרך שאינה עירונית בלבד, שתוקפם מוגבל לשלושה חודשים.
  • אלה תמרורים או סימונים המסומנים בקטעי דרך שבהם קיימת סכנה, שלא נקבע לגביה תמרור מיוחד.
  • הם מסמנים אתר של עבודה בדרך.
  • אלה תמרורים בצבע מיוחד, שנועד לבלוט בתנאי מזג האוויר המיוחדים.

הסבר: תמרור בצבע כתום מסמן עבודות בכביש.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה