בחירת רישיון
התחברות

מה משמעותו של התמרור המוצב בדרך שלפניך?

מקום עצירה לשם העלאה או הורדת נוסעים למוניות.

practiceimage