מאגר שאלות תאוריה

לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים:

  • יקשה על הנהג לסובב את ההגה.
  • יגרום לשחיקת צמיגים לא אחידה ולקיצור חיי הצמיגים.
  • יגרום לבלאי מהיר של גלגל ההגה.
  • יתרום להארכת חיי הצמיג ולצריכת דלק מוקטנת.

הסבר: צמיג שלחץ האוויר בו לא תואם את הלחץ שקבע היצרן יגרום לשחיקת הצמיג.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה