מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • עצירת רכב אסורה, למעט להורדת נוסעים ולהעלאתם.
  • חנייה לרכב לא מנועי בלבד.
  • חנייה לכלי רכב.
  • תחנת הסעה לחיילים – להעלאה ולהורדה של נוסעים בלבד.

הסבר: תמרור מודיעין המציין מקום חנייה לכלי רכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה