בחירת רישיון
התחברות

מהי השפעתה של שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך בעת הנהיגה על צריכת הדלק והבלאי של הרכב?

ע"י שמירת רווח לפנים אנחנו נוהגים בנהיגה סבירה ללא האצות והאטות חזקות.