מאגר שאלות תאוריה

מהי השפעתה של שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך בעת הנהיגה על צריכת הדלק והבלאי של הרכב?

  • שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך כרוכה בשימוש מתמיד בבלמים, ובכך תיגרם שחיקת בלמים מהירה.
  • ככל שהרווח מהרכב שלפנים קטן יותר, כן קטן בלאי הבלמים ויורדת צריכת הדלק.
  • שמירת רווח מתאים נחוצה רק לצורך מניעת תאונות, ואין לה השפעה על בלאי הרכב או על תצרוכת הדלק.
  • שמירת רווח מתאים מפחיתה את שחיקת הבלמים ומקטינה את צריכת הדלק של המנוע.

הסבר: ע"י שמירת רווח לפנים אנחנו נוהגים בנהיגה סבירה ללא האצות והאטות חזקות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה