מאגר שאלות תאוריה

מתי תחזור באופנוע לנתיב הנסיעה שלך בסיום העקיפה?

  • ברכיבה על אופנוע אין צורך לחזור לנתיב הנסיעה הקודם.
  • בחלוף זמן סביר מהמעבר על פני הרכב הנעקף.
  • לאחר בדיקה במראות והפניית מבט קצר לאחור דרך כתף ימין לבדיקה נוספת.
  • לאחר שתראה את הרכב הנעקף בשתי מראות האופנוע.

הסבר: בגמר העקיפה ואחרי שוידינו בכל האמצעים הקיימים שאין אנו גורמים האטה לרכב הנעקף.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה