בחירת רישיון
התחברות

מתי תחזור באופנוע לנתיב הנסיעה שלך בסיום העקיפה?

בגמר העקיפה ואחרי שוידינו בכל האמצעים הקיימים שאין אנו גורמים האטה לרכב הנעקף.