בחירת רישיון
התחברות

מהו "הגלגל החמישי" ברכב מסוג "תומך"?

הנתמך מחובר לתומך במין צלחת שמאפשרת לו סיבוב של הנתמך.