מאגר שאלות תאוריה

מה קובע "חוק שירותי הובלה"?

  • החוק קובע שאין לתת שירותי הובלה ברכב מסחרי שמשקלו הכולל 10,000 ק"ג או יותר ללא "רישיון מוביל".
  • החוק קובע תעריפי הובלה מרביים להובלה יבשתית.
  • החוק קובע את משקלם הכולל המותר של כלי רכב המשמשים להובלה.
  • את סדרי הובלת מטענים אל הנמל וממנו.

הסבר: לפי קביעת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה