בחירת רישיון
התחברות

מה קובע "חוק שירותי הובלה"?

לפי קביעת רשות הרישוי.