מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום של 100 מטרים לפני מסילת ברזל?

  • מותר, בתנאי שרכבת אינה נראית ואינה נשמעת.
  • מותר, אם הנעקף הוא אופנוע.
  • אסור בהחלט.
  • מותר, אם הרכב הנעקף הוא טרקטור.

הסבר: לא, אסור.מחשש שלא נסיים את העקיפה לפני שנגיע למסילה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה