בחירת רישיון
התחברות

מהו השכר בעד הסעת עגלת נכים במונית?

אין תשלום על הסעת עגלת נכים.