בחירת רישיון
התחברות

"החוק אינו אוסר נהיגה תחת השפעת סמים משכרים (אסורים)":

אין לנהוג תחת השפעת סמים משכרים.