מאגר שאלות תאוריה

"החוק אינו אוסר נהיגה תחת השפעת סמים משכרים (אסורים)":

  • לא נכון. החוק מציין במפורש איסור נהיגה בהשפעת כמות מסוימת של סמים משכרים בדם.
  • נכון. החוק אוסר רק נהיגה בהשפעת אלכוהול.
  • לא נכון. החוק אוסר במפורש נהיגה בהשפעת סמים משכרים.
  • נכון, מאחר ששימוש בסמים משכרים אינו אסור בחוק.

הסבר: אין לנהוג תחת השפעת סמים משכרים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה