בחירת רישיון
התחברות

מרחק התגובה תלוי:

ככל שהמהירות קטנה המרחק שעובר הרכב עד שהנהג מגיב היא קטנה