בחירת רישיון
התחברות

לא יוביל רוכב על אופנוע חבילה, צרור או חפץ:

אופנוע הוא לא רכב משא