בחירת רישיון
התחברות

כשהשמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:

כל דבר המקטין את הסינוור ומבטיח אתבטיחות הנסיעה