בחירת רישיון
התחברות

מה הפעולה שעל הנהג לעשות לפני התחלת הנסיעה באוטובוס?

כל נהג חייב לסמן במחוון הכיוון לפני תחילת הנסיעה.