מאגר שאלות תאוריה

מה הפעולה שעל הנהג לעשות לפני התחלת הנסיעה באוטובוס?

  • להפעיל את מחוון הכיוון (איתות) לכיוון הכביש.
  • להפסיק את פעולת המנוע ולהפעיל את מחוון הכיוון השמאלי.
  • לכבות את מקלט הרדיו כדי לאפשר ריכוז מרבי.
  • להתניע את האוטובוס ולהפעיל את מחוון הכיוון הימני.

הסבר: כל נהג חייב לסמן במחוון הכיוון לפני תחילת הנסיעה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה