בחירת רישיון
התחברות

מיהו "עובר דרך"?

כל אחד שמשתמש בדרך, אם הוא נהג או הולך רגל.