בחירת רישיון
התחברות

דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק״ג היא:

לפי טבלת הרשיונות שקבעה רשות הרישוי.