בחירת רישיון
התחברות

האם בעל אופנוע רשאי להתקין במקום הצמיגים המקוריים צמיגים שמידותיהם שונות?

לא. רשות הרישוי רשאית לתת לו היתר אך ללא אישור, אסור לו.