מאגר שאלות תאוריה

האם בעל אופנוע רשאי להתקין במקום הצמיגים המקוריים צמיגים שמידותיהם שונות?

  • רשאי, אבל השוני צריך להיות לא יותר מעשרה אחוזים מן הגודל הרשום ברישיון הרכב – לכאן או לכאן.
  • רשאי. הדבר יכול לחסוך לו דלק.
  • אינו רשאי, אלא אם כן קיבל על כך אישור מוקדם מרשות הרישוי.
  • רשאי – אבל רק בעל תלת-אופנוע ובעל אופנוע עם רכב צדי.

הסבר: לא. רשות הרישוי רשאית לתת לו היתר אך ללא אישור, אסור לו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה