מאגר שאלות תאוריה

תוקפו של התמרור:

  • עד לתמרור מהירות מיוחדת.
  • עד לצומת המרומזר הקרוב.
  • עד לתמרור המציין תחנת אוטובוס.
  • עד לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".

הסבר: תמרור זה מתבטל בצומת או תמרור ביטול.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה