מאגר שאלות תאוריה

חובה להאט את נסיעת הרכב:

  • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה המסומן על הכביש.
  • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה בנוי.
  • בנסיעה בדרך שאינה עירונית.
  • בכניסה למנהרה ובנסיעה בה.

הסבר: בתוך מנהרה התנאים משתנים בפתאומיות (ראות, רוחב נתיב) לכן עליו להאט.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה