בחירת רישיון
התחברות

חובה להאט את נסיעת הרכב:

בתוך מנהרה התנאים משתנים בפתאומיות (ראות, רוחב נתיב) לכן עליו להאט.