בחירת רישיון
התחברות

לא ינהג אדם בטרקטור שצמוד אליו גרור שמשקלו הכולל יותר מ-4,000 ק"ג:

נהג טרקטור הוא בנסיון 6 חודשים ואסור לו להסיע גרור במשקל כולל של 4000 ק"ג.