מאגר שאלות תאוריה

לא ינהג אדם בטרקטור שצמוד אליו גרור שמשקלו הכולל יותר מ-4,000 ק"ג:

  • אלא רק אם סיים בהצלחה השתלמות בנהיגה נכונה.
  • אלא רק לאחר שעברו שלושה חודשים מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
  • אלא רק לאחר שעברו שישה חודשים מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
  • אלא רק לאחר שנה מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.

הסבר: נהג טרקטור הוא בנסיון 6 חודשים ואסור לו להסיע גרור במשקל כולל של 4000 ק"ג.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה