בחירת רישיון
התחברות

האם נוהג בטרקטור רשאי לחצות מדרכה?

לצורך כניסה או יציאה מחצר או מוסך בלבד