בחירת רישיון
התחברות

מה פירוש התמרור?

תמרור אזהרה על עקומה חדה ימינה בהמשך הדרך.

practiceimage