בחירת רישיון
התחברות

מה עליך לעשות אם רכבך משמיע רעש בלתי סביר?

רעש בלתי סביר משמעו תקלה ואין לנסוע בו.