מאגר שאלות תאוריה

מה עליך לעשות אם רכבך משמיע רעש בלתי סביר?

  • מותר לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר - בדרך שאינה עירונית.
  • מותר לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר ללא הגבלה.
  • אין לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר.
  • מותר לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר - באישור הרשות המקומית.

הסבר: רעש בלתי סביר משמעו תקלה ואין לנסוע בו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה