מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג על פי המופיע בתמונה?

  • המשך בנסיעה רגילה ושים לב לכלי הרכב האחרים שבכיוון נסיעתך.
  • עבור לנתיב השמאלי, מכיוון שהנתיב הימני עומד להסתיים בעוד מרחק קצר.
  • סע בנתיב הימני והתכונן לעבור לנתיב השמאלי, כשיגדל מספר הנתיבים.
  • האט ואפשר לכלי רכב שיחלפו משמאלך במהירות להשתלב בנתיב השמאלי.

הסבר:

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה