בחירת רישיון
התחברות

האם הנסיעה בנתיב שסומן כנתיב לתחבורה ציבורית מותרת למונית ללא נוסעים?

כן. מונית גם אם היא ללא נוסעים, היא רכב ציבורי.

practiceimage