בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג בלילה כשהרכב הבא מולך מסנוור אותך?

מורידים מהירות ונוהגים בקרוב לקו הצהוב כאשר המבט אליו עד חלוף הרכב המסנוור.