בחירת רישיון
התחברות

באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות על רכב?

רכב נקי מחובות רשאי לעבור לבעלות אחרת.