מאגר שאלות תאוריה

באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות על רכב?

  • לאחר שהתקבל אישור מרשם המשכונות כי הרכב נקי מכל עיקול או שעבוד בלבד.
  • לאחר שרוכש הרכב שילם את האגרה הקבועה בחוק, כולל ארנונה על מקום החנייה.
  • לאחר שהוכח לרשות כי שולמו כל האגרות והמסים והוסר מהרכב כל עיקול או שעבוד ואין הגבלה אחרת.
  • לאחר שהמוכר שילם והציג אישור מרשם המשכונות.

הסבר: רכב נקי מחובות רשאי לעבור לבעלות אחרת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה