בחירת רישיון
התחברות

למי יש למסור אבדות ומציאות שנמצאו ברכב ציבורי?

לאנשים המורשים לקבל אבדות.