בחירת רישיון
התחברות

מהי דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת אוטובוס ורכב מדברי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק"ג?

לפי דרישת רשות הרישוי.