מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

  • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (2) ולאוטובוס הצהוב (1).
  • סע קדימה בזהירות. נהגי כלי הרכב (1, 2 ) חייבים לתת לך זכות קדימה.
  • תן זכות קדימה לאופנוע בלבד (2).
  • תן זכות קדימה לאוטובוס הצהוב בלבד (1).

הסבר: אתן זכות לכל כלי הרכב המתקרבים לצומת מכח התמרור המוצב בצומת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה