בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

אתן זכות לכל כלי הרכב המתקרבים לצומת מכח התמרור המוצב בצומת.

practiceimage