מאגר שאלות תאוריה

מה דינו של אדם המסיע רכב בכוח גופו?

  • למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף רכב נוסעים פרטי בלבד.
  • למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף רכב דו-גלגלי בלבד.
  • דינו כדין נוהג ברכב.
  • למי שאין בידו רישיון נהיגה, מותר להסיע בכוח הגוף טרקטורון בלבד.

הסבר: דחיפת רכב היא כאילו נהגת ברכב

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה