בחירת רישיון
התחברות

מה דינו של אדם המסיע רכב בכוח גופו?

דחיפת רכב היא כאילו נהגת ברכב