מאגר שאלות תאוריה

תוקפו של התמרור עד:

  • לתמרור המתיר נסיעה במהירות מוגבלת.
  • לצומת המרומזר הקרוב בלבד.
  • לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".
  • לתמרור המציין דרך שאינה עירונית.

הסבר: תמרור זה מתבטל בצומת ה3רוב, או תמרור המבטל אותו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה