בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?

לא. נהג המסרב יחשב כנהג שיכור.