מאגר שאלות תאוריה

האם חייבים להיות בטרקטור מחווני כיוון מלפנים ומאחור?

  • לא בכל טרקטור. טרקטור שרתום אליו כלי עבודה הידרולי פטור.
  • לא בכל טרקטור. טרקטור שרוב עבודתו בשדה פטור.
  • כן. בכל טרקטור שיש בו תא נהג.
  • רק בטרקטור שרוחבו יותר משני מטרים.

הסבר: כן. מכווני כיוון (וינקרים) מחויבים גם בטרקטור.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה