בחירת רישיון
התחברות

האם אוטובוס הוא מקום ציבורי לעניין חוק איסור העישון במקומות ציבוריים?

כן. אוטובוס הוא מקום ציבורי ואסור לעשן בו.