מאגר שאלות תאוריה

כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

  • לעצור ולהמתין להוראות של אתת/דגלן.
  • להאט, לבדוק ולוודא שאפשר לעבור את המסילות בנסיעה רצופה וללא עיכוב. אל תעצור על המסילות.
  • להאט ולעצור לפני המסילה עד שהרכבת עברה.
  • עבור את המסילה במהירות.

הסבר: התקרבות למסילת ברזל שבה יותר ממסילה אחת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה